1. خانه
  2. اخبار
  3. تصویب برگزاری نمایشگاه ها به صورت تخصصی

تصویب برگزاری نمایشگاه ها به صورت تخصصی

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه بیست و دومین نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا با بیان اینکه مهمترین موضوع مطرح شده در این جلسه ابراز نگرانی وزارت بهداشت از عدم رعایت قابل قبول پروتکلها و دستورالعملها بود، اظهار کرد: اولین رکن تصمیماتی که در این کمیته بررسی و در ستاد مبارزه با کرونا تصویب میشود، این است که در همه بازفعالیت‌ها و بازگشاییها، پروتکلهای بهداشتی به صورت کامل رعایت شود. دکتر رحمانی فضلی همچنین اشاره کرد: در جلسه امروز 24 تیر ماه مصوب شد که در صورت تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، نمایشگاههای تخصصی فقط با دعوت از افراد خاص، بدون بازدیدکننده عمومی و رعایت پروتکلهای بهداشتی بازگشایی شود.

فهرست