رویداد KISH INVEX 2023

  • پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور
  • دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی
  • مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش
  • مرکز همایش‌های بین المللی کیش
فهرست