1403

برگزاری ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران / اردیبهشت 1403

جزیره کیش

1402

برگزاری پنجمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش / بهمن ماه 1402

جزیره کیش

برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت محصولات دانش بنیان / آذر ماه 1402

تهران

برگزاری دهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور / آبان ماه 1402

جزیره کیش

برگزاری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران / اردیبهشت 1402

جزیره کیش

1401

برگزاری چهارمین نمایشگاه حمایت ساخت داخل در صنعت پتروشیمی / بهمن ماه 1401

جزیره کیش

برگزاری دومین نمایشگاه و همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌ها‌ی تجدید پذیر / بهمن ماه 1401

جزیره قشم

برگزاری اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت محصولات دانش بنیان در صنعت نفت / آذرماه 1401

تهران

برگزاری نهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و چهارهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی / مهرماه 1401

جزیره کیش

1400

برگزاری سومین نمایشگاه حمایت ساخت داخل در صنعت پتروشیمی / اسفندماه 1400

جزیره کیش

برگزاری هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / آذرماه 1400

جزیره کیش

مجری نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت‌های پتروشیمی عسلویه / آبان ماه 1400

عسلویه

برگزاری نمایشگاه و همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر / آبان ماه 1400

جزیره کیش

مجری نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر / خردادماه 1400

ماهشهر

1399

مجری دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی / بهمن ماه 1399

جزیره کیش

مجری سومین همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی / بهمن ماه 1399

تهران

1398

مجری اولین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی / بهمن ماه 1398

جزیره کیش

برگزار کننده و مجری یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور / آبان ماه 1398

جزیره کیش

برگزار کننده و مجری ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / آبان ماه 1398

جزیره کیش

مجری مراسم معرفی برترین طرح سرمایه گذاری مشترک ایرانی – خارجی / آبان ماه 1398

جزیره کیش

مجری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی / دی ماه 1398

تهران

مجری پاویون ایران در نمایشگاه Money Fair Shanghai International / آذرماه – 1398

چین

1397

مجری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد / بهمن ماه 1397

استان البرز

مجری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی / آبان ماه 1397

تهران

برگزار کننده و مجری پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / آبان ماه 1397

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری دهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور / آبان 1397

جزیره کیش

1396

برگزارکننده و مجری چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / آبان ماه1396

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور / آبان ماه 1396

جزیره کیش

مجری دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران–تهران/ اسفند ماه 1396

سواحل مکران

1395

مجری اولین نمایشگاه صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته / مهرماه 1395

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / آبان ماه 1395

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور / آبان ماه 1395

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری همایش سرمایه گذاری و توسعه ایران / آبان ماه 1395

کیش

مجری اولین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران / بهمن ماه 1395

چابهار

1394

برگزارکننده و مجری همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم – کیش دروازه ورود / آبان ماه 1394

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / آبان ماه 1394

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور / آبان ماه 1394

جزیره کیش

1393

Co – Organizer نهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست / مهر 1393

تهران

برگزارکننده و مجری اولین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / مهر 1393

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری اولین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / مهر 1393

جزیره کیش

برگزارکننده و مجری ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور / مهر 1393

جزیره کیش

مجری اولین نمایشگاه تخصصی ایمنی، بهداشت، آتش نشانی، امداد و نجات و محیط زیست / آذر 1393

تهران

مجری همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس صنعت پتروشیمی / دی ماه 1393

تهران

1392

دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی / دی 1392

کیش

Co – Organizer هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه / اردیبهشت 1392

تهران

مجری دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی / تیر ماه 1392

ماهشهر

1391

مجری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان / سال1391

سنت پطرزبورگ، روسیه

Co – Organizer ششمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه- اردیبهشت 1391

تهران

1390

Co – Organizer پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه- شهریور 1390

♦ تهران

مجری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان / سال 1390

♦ درسدن-آلمان

1389

مجری اولین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی– اسفند 1389

♦ ماهشهر

مجری همایش بین المللی ائتلاف سرمایه در ایران – خرداد 1389

♦ شیراز

مجری کنفرانس بین المللی شرکت های پیمانکار و پروژه محور – شهریور 1389

♦ تهران

فهرست